فرم تماس

مشخصات تماس

آدرس  دفتر مرکزی:

اصفهان – بلوار کشاورز – نبش کوچه ۸


شماره های تماس دفتر:

۰۳۱-۳۷۷۶۵۹۵۱ ۰۳۱-۳۷۷۶۱۲۳۲


پشتیبانی سامانه های پیام کوتاه :

  ۰۹۱۳۰۰۹۰۰۵۴


واحد نمایندگان دستگاه های کارتخوان : فقط نمایندگان

 ۰۹۱۳۸۶۵۲۰۱۳ – ۰۹۱۳۸۶۵۲۰۱۲


واحد مشتریان دستگاه کارتخوان: فقط مشتریان

۰۹۱۳۸۶۵۱۰۰۷ – ۰۹۱۳۸۶۵۱۰۰۶


ایمیل اول مؤسسه :                                                                  Info@enj.ir

ایمیل دوم مؤسسه :                                                  Enj1383@yahoo.com

جیمیل مؤسسه :                                                         Enj1383@gmail.com

ایمیل مدیریت :                                       Shirmohammadi1355@yahoo.com

فهرست
Call Now Button